Seura

                Leinolanlahden metsästysseuran historiaa

Alkuvaiheissa oli tarkoitus perustaa Hirvilahden ja Leinolanlahden yhteinen seura. Tunnusteluja tuota varten oli käyty jo aiemmin, syystä tai toisesta päädyttiin kumminkin erillisratkaisuun.
Perustamisasiakirja on laadittu 27 pnä elokuuta 1956. Perustamispaikkana oli Juho Happosen talo, jolloin perustettiin myös Hirvilahden metsästysseura, näin syntyi samalla kertaa kaksi erillistä metsästysseuraa, jotka kumpikin ovat edelleen toiminnassa.
Perustamisasiakirjaa oli laatimassa silloinen riistapäällikkö Olavi Raetpalo ja perustamisasiakirjan allekirjoitajina olivat Oskari Korhonen Veikko Haatainen Pekka Tuovinen.
Mukana alusta lähtien olivat myös mukana Kalle Törrönen Matti Korhonen Arvi Haatainen ja Tuomo Haatainen.
Yhdistys hyväksyttiin SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON jäseneksi 26 pnä syyskuuta 1956 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 20 pnä heinäkuuta 1957.
Ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin Oskari Korhosen talossa 4 pnä marraskuuta -56. Tässä kokouksessa johtokunta esitti yhdistyksen jäsenmaksuksi 300 mk ja liitymismaksuksi 200 mk silloista rahaa.
Näin toimnta käynistyi ja sai järjestäytyneet muodot ja puitteet.
Yhdistyksen perusajatuksena pöytäkijojen mukaan on ollut järjestäytyneiden metsästysolosuhteiden luominen, johon olennaisena osana jo tuolloin kuului metsästäjien kasvattaminen kurin alaiseen metsästys toimintaan. Myös riistanhoitotyö kuului alusta alkaen kuvioihin, mistä on osoituksena lähettää riistanhoitokurssille yhdistyksen jäsen Tuomo Haatainen.
Syksyllä -59 kesäkokouksessa päätettiin tehostaa metsästysmaiden vuokrausta. Tähtäimessä oli tietysti päästä käsiksi myös hirven metsästykseen.Samaisessa kokouksessa päätettiin järjestää ampumakilpailuja naapuriseurojen kesken, joten kilpailutoimintamme perusteet luotiin varsin aikaisessa vaiheessa.
Myös tuhoeläinpyynistä alettiin palkita jäseniä. Tuhoeläimiksi tuolloin luettiin varis, haukka, närhi ja kettu.
Vuonna 1960 anottiin jo kahden hirven kaatolupaa. Vuonna -63 päätettiin rakentaa yhdistykselle pienoishirvirata ja haulikkoammunta käynnistettin kokonmäen hiekkamontussa. Näin yhdistyksemme kilpailutoiminta saatiin ohjattua tiettyihin paikkoihin ja räiskiminen ympäri kylää saatiin vähenemään.
Vuonna -65 todettiin että olisi hyvä saada parempi ampumarata ja eikun toimikunta etsimään parempaa paikkaa. Näin kului muutama vuosi ja ampumaratatoimikunta veti norttia, tuoden kuitenkin asian esille väliraportinportin muodossa vuonna- 69. Toiminta sai lisäaikaa, koska jotain oli luvassa.
Vuoden -69 keväällä löytyikin sitten ampumaradan paikka ja se vuokrattiin Irma ja Olli Heiskaselta kaukonäköisesti peräti 50:ksi vuodeksi. Samana syksynä Leinolalahden Metsästysyhdistyksen nimi muutettiin nykyiseen eli Leinolanlahden metsästysseura ry:ksi, samalla tehtiin sääntöihin kilpailu- ja ampumatoiminnan sallimat muutokset. Toimnta jatkui jo tutuksi tullutta uomaansa kunnes tultiin vuoteen 1991 jolloin sitten rävähti oikein todella. Tuolloin seuramme jakautui kahtia, ja alueelle tuli kaksi metsästysseuraa.
Jo seuraavan vuoden kesäkokouksessa keskusteltiin siitä että olisikohan mahdollista rakentaa haulikkoradan yhteyteen hirvirata. Johtokunta saikin tehtäväkseen selvittää asiaa. Reino Hujanen ottikin asian hoitoonsa ja selvityksen tuloksena oli se että seuran pitää rakentaa täysimittainen hirvirata. Rakennusluvatkin saatiin aikanaan eräiden lisäselvityksen ja tietysti pakollisten valitusmenettelyjen jälkeen.
Näistä syistä johtuen rakentaminen pääsi alkuun vasta syksyllä -95. Myöhemmin -70 luvulla osallistuttiin vilkkaasti muotiin tulleen hirvenhiihtoon ympäri maakuntaa.  Tuosta 40v:n takaisesta 11:ta jäsenestä seuran jäsenmäärä on kasvanut 86:een, ollen parhaimillaan yli 120, eli nuorimmat metsästäjät ovat jo kolmannen polven metsästäjiä. Seurassa on tällä hetkellä 4 metsästysampumakortin omaavaa jäsentä jotka ovat toimineet tuomaritehtävissä niin omalla kuin rhy:n järjestämissä kilpailuissa ja hirviammuntakokeissakin sekä SML:n SM ammunnoissa vuonna 93 luodikkolajissa.

Kooste Historiikista Leinolanlahden Metsästysseuran 40 vuotisjuhlasta 2.11.96.